Мастерклас "Магията на ЦЕРН" - 31.05.2018 г.

Този урок се проведе с ученици от 10 клас от ПГ "Христо Ботев" на 31.05.2018 г. . 
 
Очаквани резултати от урока:  учениците да разширят знанията си за: 
 
  • действието на електричното и магнитното поле върху заредените частици;
  • ускорители на заредени частици - видове;
  • ЦЕРН и LHC;
  • детектори на елементарни частици;
  • как се регистрира Хигс бозона;
  • технологии и иновации в медицината
 
 
Програма на урока:
 
Първа част
1. Презентация "Чудните полета и малките частици", създадена онлайн с Powtoon.com
2. Презентация "Ускорители на заредени частици" - използва се atom-kosmos.com - Из историята на физиката
3. Презентация "ЦЕРН и LHC", създадена онлайн с Prezi.com
4. Презентация "CMS и Хигс бозонът", създадена онлайн с Ludus.one
5. Презентация "Технологии и иновации в медицината", създадена с MS Sway
 
 
Втора част
Викторина с публиката

Първа част

Презентация "Чудните полета и малките частици" - текст към презентацията

Презентация "ЦЕРН и LHC" - текст към презентацията

Презентация "CMS и Хигс бозонът" - текст към презентацията

Втора част

Викторина "Магията на ЦЕРН"

Викторината съдържа 4 групи (CERN, LHC, CMS, Higs bozon) с по 5 въпроса, като всеки от въпросите се оценява с по 100, 200, 300, 400 или 500 точки. Играят два отбора. Победител е този, който спечели най-много точки.